Säkrare vård med rätt teknik
Hög klinisk och teknisk kompetens. Det är vad som utmärker Care Fusion, ett väletablerat företag inom områdena ventilation och läkemedelsautomater. Företaget har en högt utbildad och erfaren personal samt produkter utvecklade för att höja patient- och användarsäkerheten.
Care Fusion har som företag verkat sedan 70-talet, men sitt nuvarande namn fick de 2009 i samband med att de blev ett dotterbolag till en världsomspännande koncern i San Diego med 15 000 anställda. På det svenska kontoret i Sollentuna finns 23 anställda. Verksamheten är uppdelad på tre områden inom teknisk utrustning och förnödenheter till vården. Det första området handlar om infusionsutrustning för tillsättning av läkemedel via blodbanan. Utrustningen innehåller allt som behövs inklusive förnödenheter och säkerhetssystem.
– Vi har till exempel sprutpumpar som används vid mindre volymer med potent läkemedel och volympumpar vid större volymer med mindre potent läkemedel, berättar Göran Lindholm, vd för företaget sedan 2001.

Det andra området är ventilation, en omfattande verksamhet där de har allt från konventionella ventilatorer, transport- och högfrekventventilatorer till utrustning för lungfunktionsdiagnostik.
– Vårt flaggskepp inom ventilation är vårt SiPAP-system för neonatalvård, berättar Göran.
Säkerhetstänkandet är mycket högt och personalens kompetens är därför gedigen. I servicen till kunden ingår också utbildning på de olika systemen.
– Vi ser en ära i att alltid hålla hög klinisk och teknisk kompetens. Vi har en lång historik och en lång erfarenhet som kommer våra kunder till del, säger Göran.
Kunderna består framförallt av olika landsting och stor del av verksamheten ägnas åt att installera, ge service och utbilda kunderna på utrustningen.
– Inom vårt tredje verksamhetsområde läkemedels- och förnödenhetsautomater ser vi till att kunden alltid har det de behöver för den dagliga vården av sina patienter. Vi utvecklar ständigt våra produkter så att de uppfyller våra kunders höga krav och underlättar deras arbete, avslutar Göran.

Care Fusion

Bransch:
Medicin-Teknik

Telefon: 08-544 432 00


Email:
goran.lindholm@carefusion.com

Hemsida:
www.carefusion.com

Adress:
Care Fusion
Box 452
19124 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN